پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه:

امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن می باشد واین همه به فضائی  نیازمند می باشد که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی ومبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها  از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.مقوله امنیت بویژه امنیت اقتصادی از مباحث بسیار مهم و حساس می باشد که نمی توان یک شبه و با تصویب یک طرح یا لایحه به آن دست پیدا نمود بلکه این پدیده انعکاسی می باشد از رفتار های مختلف سیاسی, اقتصادی ,نظامی ,فرهنگی و اجتماعی آحاد مردم و مسئولان از اینرو بایستی شرایط کشور را در طول زمان به گونه ای عوض کرد ورفتار های اجتماعی را در عرصه های مختلف به گونه ای تعریف نمود  که در نهایت هر چیزی در جایگاه واقعی خود  قرار  گیرد و با طبیعت آن منطبق گردد واِین مستلزم کوشش گسترده همه اقشار و آحاد  جامعه و حکومت می باشد و بیمه های مسئولطت اجباری در راستای این مهم از مهمترین روشها و ابزارهای علمی موجود تلقی می گردند.در مجموعه حاضر ضمن ارائه اطلاعاتی در خصوص بیمه,انواع آن و جایگاه قانونی وعرفی بیمه های مسئولیت,تصریح ای به اثرات اقتصادی و اجتماعی آن خواهد گردید.(محمدصالحی،1384،40)

اساس بیمه ریسک می باشد.وجود ریسک بر عملکرد عامل و بنگاههای اقتصادی تاثیر می گذارد از این رو به تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشور ها محدودیتهایی تحمیل می کند.ریسک وجه مشترک تصمیاتی می باشد که انسانها می گیرند.پس علاوه بر اینکه در آمد و اموال هر عامل و بنگاه اقتصادی با در نظر داشتن ریسکهای موجود ممکن می باشد در معرض خطر باشد,عملا با حوادثی روبرو می گردد که به علت خسارت وارده بر اموال یا  لطمات شخصی به دیگران ,قانونا مسئول خواهد بود.تعیین نوع و اندازه خسارتهایی که خواهان متحمل شده اغلب دشوار می باشد و در بعضی موارد حتی غیر قابل جبران خواهد بود. لذا اگر عامل یا بنگاه اقتصادی به تنهایی بخواهد با حوادث و خطرات ناشی از آنها مقابله کند عملا از دور رقابت خارج شده و امکان بقاء نخواهد داشت. در اینجاست که تأثیر روز افزون و غیر قابل انکار بیمه در ثبات فعالیتهای اقتصادی عیان می گردد.مسئله ای که در این پژوهش به آن پرداخته می گردد. (همان ماخذ،43)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این پژوهش درپی روشن کردن این سوال اساسی می باشد که به چه علت های کارفرمایان حاضر به پرداخت حق بیمه کارگران در وجه سازمان تامین اجتماعی نیستند و هدف اصلی از طرح این مسئله شناخت علل و علت های عدم پرداخت حق بیمه کارگران که در واقع نوعی اجحاف به حقوق آنها می باشد تا مطالعه و شناخت این علل راهکارهای کاربردی در این خصوص پیشنهاد گردد.

1-4-1-اهداف فرعی پژوهش

1-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران با نرخ حق بیمه بالا  .

2- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه 30 درصد درمقایسه با حق بیمه با نرخ پایین10 درصد (یارانه ای).

3-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه ناشی از عدم آگاهی کارفرمایان از مزایای بیمه نسبت به کارگران .

4-مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و تحت فشارقراردادن کارفرمایان از طریق بازرسی از کارگاهها.

5- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و بالا بودن هزینه های پرسنلی شاغل در کارگاهها.

6- مطالعه علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و عدم تمایل کارگران نسبت به واریز حق بیمه.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان  با فرمت ورد